Chat with us, powered by LiveChat

För ganska exakt ett år sedan skrev vi om den första förpackningsfria butiken på skandinavisk mark. Nu har trenden tagit sig över sundet och sedan hösten 2016 finns det en förpackningsfri butik i Malmö.

Butiken som går under namnet Gram öppnades under hösten 2016 och säljer idag 175 olika produkter. I det ekologiska utbudet hittar kunderna allt från skafferi och oljor till kroppsvård och kryddor. Till skillnad från den sedvanliga matbutiken är råvarorna däremot inte förpackade i plast, papper och kartong utan ligger istället fritt varpå tanken är att kunden själv ska plocka med sig förpackningarna till butiken.

Den förpackningsfria trenden växer inte bara i norden utan i hela västvärlden och inom kort kommer ytterligare en förpackningsfri butik att slå upp portarna på svensk mark. Butiken heter Waste Less och kommer att öppnas i Stockholm under 2017. Så frågan är om de förpackningsfria livsmedelsbutikerna har en chans blir den nya standarden inom de närmsta 10 år?

Troligtvis inte. Även om vi verkligen gillar konceptet tror vi inte på det i praktiken, i alla fall inte på det sätt som det är utformat idag. I ett samhällsklimat där vi hela tiden vill ha mer att välja på och där vi köper mer halvfabrikat än tidigare blir steget mot lösviktshandeln allt större. Allt ska gå fort, allt ska vara lätt och ju mindre tid och energi vi behöver lägga, desto bättre. Så ser det i alla fall ut för de flesta och den trenden går inte direkt hand i hand med den förpackningsfria filosofin som helt enkelt är för omständlig och tidskrävande för gemene man. De är många som redan nu har svårt att planera sina livsmedelsinköp och bara blotta tanken på alla förpackningar som måste plockas med vid nästa storhandling skulle troligtvis avskräcka de flesta. Så vad är lösningen?

Det är givetvis svårt att svåra på frågan, men lösningen på problemet ligger troligtvis i ett välfungerande förpacknings- och logistiksystem som gör det lätt eller till och med helt bekymmersfritt för kunden. En potentiell lösning skulle kunna vara en förpackningspool via e-handeln. På så sätt skulle den som beställer inte behöva ta ansvar för förpackningarna. Företaget kan leverera varorna i hållbara förpackningar som pantsätts och hämtas upp vid nästa leverans. På så sätt blir den förpackningsfria handlingen inte speciellt krävande för privatpersonen och företaget kan ha många förpackningar i rullning och ett smidigt system för tvättning och återanvändning. Att utgå från ”allt eller inget” är kanske inte heller den bästa utgångspunkten. Till en början skulle det troligtvis vara bäst att plocka bort de ”värsta” miljöbovarna eller att satsa på de produkter som är lättast att hantera.

För att summera det hela tror vi inte fullt ut på det förpackningsfria konceptet, men vi tror ändå att det kan föra med sig något gott. När butiker som Gram slår upp portarna uppmärksammar de problemet, så även om konceptet inte skulle slå igenom kan det ligga till grund för en bättre framtid med mindre förpackningar.

mat