hallbart-apak-var-resa

Hållbart

På aPak har vi bestämt oss för att satsa helhjärtat på en hållbar framtid – i närtid!

Vi arbetar med hållbarhet utifrån tre fokusområden. Vi hjälper våra kunder till hållbara förpackningslösningar, vi arbetar för ett bättre klimat och vi är engagerade i våra medarbetare och samhället vi verkar i.  

”Vår vision är att bedriva en lönsam, hållbar och långsiktig verksamhet”

nettonoll

NETTONOLLUTSLÄPP 2030

På aPak är vi fast beslutna om att nå nettonollutsläpp i den egna verksamheten senast 2030, och i värdekedjan 2050.

Vi har ambitiösa, tydliga och tidsbundna hållbarhetsmål för att bidra till Agenda 2030. Strategin grundar sig i ett gediget arbete som påbörjades 2020 (hållbarhetsrapport 2020), då ledningsgruppen kartlade globala mål och delmål längs hela vår värdekedja.

Iso2600

ISO 26000 – FÖRST I VÄRLDEN

ISO 26000 är en internationell standard som fokuserar på organisationers samhällsansvar. Som enda land i världen har Sverige beslutat att revidera standarden till att även inkludera FN:s globala mål med en egendeklaration.

APak blev den 8 juli 2021 det första bolaget i världen som verifierats med standarden – ett bevis på att vi tar hållbarhetsfrågor på största allvar och systematiskt arbetar med dessa. Här kan du se vår Egendeklaration och Här kan du läsa VERIFY Agency of Swedens bedömning och utlåtande om aPak.

vi-ar-volontarer

Vi äro volontärer

APak är Göteborgspartner till Göteborgs Stadsmission. Förutom att bidra ekonomiskt genomför vi också aktiviteter tillsammans med Stadsmissionen.

På aPak får samtliga medarbetare möjligheten att volontärarbeta hos Göteborgs Stadsmission under arbetstid. 

solceller

Hållbar drift

Idag drivs stora delar av vår verksamhet med hjälp av våra egna solpaneler. När vår egenproducerade energi inte räcker köper vi endast in energi från förnyelsebara källor.

Vår strävan efter en grönare och mer hållbar drift fortsätter och innan 2030 ska vi vara helt självförsörjande på energi.

familjart-apak

Hållbar företagskultur

För oss på aPak täcker begreppet hållbarhet också in vår personal och våra samarbetspartners. Det innebär att personalen har bra villkor och en trivsam och trygg arbetsplats. Ansvaret sträcker sig också hela vägen till våra partners då vi enbart arbetar med företag som uppfyller kraven för vad vi anser vara en god arbetsmiljö.

Vi är aPak-familjen och inom den tar vi hand om varandra, likt en familj!

FTI

Tillsammans återvinner vi

Vi sammarbetar med organisationen fti, vilket innebär att vi uppfyller deras krav på återvinning.

Fti är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns, det tycker vi är bra! Av plast är du kommen, plast ska du åter vara! Läs mer 

iso-standard

Genomgående hög kvalitet

APak är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 som säkerhetsställer att vår verksamhet håller en genomgående hög kvalitet.

På aPak tummar vi aldrig på kvaliteten!

Reach-rohs

REACH och RoHS deklarationer

Här kan du ladda ner våra REACH och RoHS deklarationer. Deklarationerna är på engelska, vänligen kontakta vår supply chain manager (anders.magnusson@apak.se) om ni önskar ta del av deklarationerna på svenska.

Vd-evelina-lindgren

I trygga händer

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det är därför vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av din personliga information. 

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

”Hållbarhetsanalyserna som vi erbjuder helt gratis, är det viktigaste vi gör för miljön”

Boka en kostnadsfri hållbarhetsanalys

Boka in en kostnadsfri hållbarhetsanalys och låt oss analysera hur era produkter emballeras, hanteras och transporteras. Vi återkommer sedan med ett förslag på hur ni kan effektivisera er förpackningsprocess genom att: 

Öka andel återvunnet material

Ersätta fossilbaserat material

Anpassa mått & minimera materialåtgången

Effektivisera hantering & transport