Hantera och förvara

Om du vill att ditt emballage ska bevara sina goda egenskaper är det viktigt att du hanterar och lagrar det på rätt sätt. Korrekt hantering och lagring är särskilt viktig i de fall då emballaget ska förvaras under långa perioder och/eller senare användas i extra påfrestande förpackningsprocesser. I denna guide listar vi det viktigaste du bör tänka på i kategorierna wellpapp, plast, packtejp och rostskydd. Har du frågor eller funderingar över hur du ska hantera och förvara ditt emballage är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

TEJP

 • Lagras i mörka miljöer.
 • Behåll tejpen i försluten låda till dess att den ska användas.
 • Undvik solljus då UV-strålarna bryter ner häftämnet, färgpigmentet och tejpens bärare.
 • Temperatur i lagringsutrymmet: 10-20°C.
 • Luftfuktigheten i lagringsutrymmet: < 55% RH.
 • Vid låg temperatur finns det risk för att tejpen blir ”dubbelhäftande”, dvs att häftämnet fastnar på följande varvs ovansida. Nästan all tejp blir dock återanvändningsbar igen när den förvaras i normal temperatur under ett dygn.
 • Vid temperatur över 20°C minskar lagringstiden med ungefär 50% per 10 grader.

WELLPAPP

 • Hanteras så att mekanisk skada ej uppstår.
 • Skall normalt förvaras horisontellt liggandes på pall.
 • Temperatur i lagringsutrymmet: 0-30°C.
 • Luftfuktighet i lagringsutrymmet: 30-70% RH.
 • Konditioneras i minst 8 timmar (24 timmar rekommenderas) till temperaturen i packrummet, om denna plats ej är samma som förvaringsutrymmet.
  • Krymp- eller sträckfilm bör helst avlägsnas 8 timmar (24 timmar rekommenderas) före användning för snabbare konditionering.
  • Undvik borttagning av band till strax före användning
 • Tag gradvis innehållet från pallen strax innan användning skall ske.
 • Placera ett lock (tyngd) på en öppnad, ej helt förbrukad pall.
 • Undvik solljus eller stark belysning då materialet kan blekna och missfärgas.
 • Undvik väta och fukt för att wellpappens egenskaper ska bibehållas.

Plast

 • Undvik stötar och fall.
 • Undvik solljus då UV-strålarna bryter ner plasten och gör den svagare och mindre ”sträckvänlig”.
 • Temperatur i lagringsutrymmet: 10-25°C.

VCI

 • VCI-produkten ska ligga instängd i sin förpackning till dess den ska användas.
 • Temperatur i lagringsutrymmet: 5-30°C.
 • Luftfuktigheten i lagringsutrymmet: < 60% RH.
 • Öppnad förpackning återsluts omedelbart efter öppnandet för att bevara sin funktion och skyddas mot damm och smuts.
 • Varje VCI-rulle skall vara skyddad med en extra påse. Om det går hål i denna skall detta hål tejpas igen. Vid behov skall ex. sträckfilmning eller annan ompackning göras så att produkten hålls ren.
 • VCI-plast och pappersprodukter är verksamma i 2 år i tätt slutna förpackningar, när användningsinstruktionerna följs.
 • VCI-plastprodukter kan lagras i originalförpackning i tre år enligt förskrift; ej i kontakt med fukt, smuts eller direkt solljus. I övrigt gäller samma hantering och förvaring som för plast.
 • VCI-papper kan lagras i originalförpackning i två år enligt förskrift. I övrigt gäller samma hantering och förvaring som för well.
 • VCI-kapslar kan lagras i två till fem år i sin originalförpackning.
 • VCI-skum (Zerust UNICO) kan lagras i två år.
 • VCI ActivPak LS 35 (Zerust) kan lagras i två år.