Anor sedan 1917

aPak är ett anrikt företag inom förpacknings- och logistikbranschen med historik från 1917. Men det var först i början av 60-talet som aPaks speciella sätt att arbeta tog sin form. 

Vi brukar säga att svensk industri har satt vår standard. I ett nära samarbete med Volvo utvecklade vi under 1970-talet ett banbrytande, heltäckande logistikkoncept som blev standard hos Volvo. Det var så effektivt att många företag arbetar efter samma koncept än idag.

Med åren utvecklade vi liknande system för andra industriföretag i Sverige och Europa. Dessa totalintegrerade system, som vi med tiden kom att bli kända för, krävde att vi hela tiden lärde oss något nytt.

Här hittar du tidslinjen för våra första 100 år.

”När det gäller kundanpassade, kostnadseffektiva lösningar är vi idag oslagbara – oavsett om det gäller en avgränsad förpackningsutmaning eller ett heltäckande logistiskt koncept.”

För att klara detta har vi lärt oss att lyssna. Vi har lärt oss att samarbeta med våra uppdragsgivare och vi har lärt oss att framtiden är en fantastisk kraft- och inspirationskälla, inte minst när den kopplas ihop med näst intill ett sekel av erfarenhet, fackkunskap och innovationsförmåga.

Vår tidslinje