IT-miljön

Det är få saker i vår arbetsvardag som kan få oss att koka av ilska som när skrivaren inte vill ge oss vår utskrift, när datorn vägrar att starta eller när det var evigheter sedan dokumentet sparades och vi möts av meddelandet ”programmet har slutat fungera”…

it-miljoDet är lätt att ta tekniken för givet och när vårt fulla fokus ligger på att lösa en arbetsuppgift finns en ”blåskärmsdrabbad” dator eller en bråkig skrivare sällan med i beräkningen. Det är troligtvis därför de IT-relaterade problemen väcker så starka känslor hos oss och de blir inte direkt mindre påtagliga när vi inser att vi inte själva kan lösa problemet. Den ”digitala frustrationen” kan verkligen få oss att koka av ilska och den lämnar också en bitter eftersmak som stjäl vårt fokus, vår energi och vår förmåga att prestera på topp, långt efter det att den initiala ilskan minskat.

På aPak är vi övertygade om att IT-miljöns inverkan på företagets effektivitet är större än vad många tycks tro. De sporadiska avbrotten och de dagliga frustrationsmomenten påverkar medarbetarnas förmåga att presentera på topp och vi tror därför att det är svårt att ligga i framkant om inte IT-miljön gör det. En välfungerande IT-miljö är fundamental, men på aPak har vi också valt att se IT-miljön som en strategisk möjlighet snarare än en fundamental förnödenhet.

I ett stort projekt har vi nyligen flyttat över våra tjänster till ”molnet” vilket bland annat medfört en ökad flexibilitet och en stabilare och effektivare vardag för våra medarbetare. Vi har också utvecklat och implementerat nya system och program som hjälper och underlättar arbetet för våra medarbetare. I en intervju med den digitala tidskriften Voister berättar vår IT chef, Erik Rosenberg mer om projektet.

Miljöaspekten var en annan bidragande faktor som lockade oss över till ”molnet”. Den nya lösningen leder till stora energibesparingar då den storskaliga infrastrukturen kräver betydligt mindre energi. Microsofts stora serverhallar och tjänsteanläggningar drivs av 50 % förnyelsebar energi från vind, sol och vatten med ett löfte om att nå över 60 % på samtliga anläggningar redan 2020.