Chat with us, powered by LiveChat
Att minska antalet lådor och typer av lådor vi kan sälja till en viss kund är inte ett speciellt smart sätt att bygga affärer på. Konventionell visdom skulle i alla fall säga så. Vi håller inte med. Genom att ”skära” ner vår egen affär mot sverigebaserade Nolato möjliggjorde det för oss att öka vår affär tiofaldigt och generera en hel hög med besparingar på köpet.

Bakgrund:

Nolato är en börsnoterad svensk koncern med verksamheter i Europa, Asien och Nordamerika. Företaget utvecklar och tillverkar produkter i polymera material i plast, silikon och TPE inom 3 olika affärsben såsom Industri, Telecom och Medical. Nolatos kunderbjudande omfattar allt från konceptutveckling, produktdesign och processoptimering till hög volymproduktion, efterbearbetning, montering och logistik.

Vi blev till att börja med ombedda att hantera förpackningar och logistik från endast en av Nolatos 10 produktionsenheter.

Vad aPak gjorde:

När vi väl satte oss in i jobbet däremot började vi se bilden av liknande packningskoncept som utvecklats parallellt över tiden hos de olika bolagen. Vår analys av deras förpackningar och logistikverksamhet visade att det fanns synergieffekter att uppnå genom att harmonisera förpackningsfloran mellan deras olika produktionsanläggningar. Genom att tydliggöra för kunden hur snarlika vissa förpackningsmaterial var i storlek och funktion, kunde vi tillsammans reducera antalet varianter och få upp volymerna på de kvarvarande.

Detta ledde till en genomlysning av Nolatos logistik- och förpackningsstrategi med reducerat antal varianter och större volym på kvarvarande som resultat. Som leverantör ger det oss möjligheten att kunna erbjuda både ett optimerat förpackningsupplägg, som konkurrenskraftiga priser och bra service som resultat.

Efter att vår plan satts på prov och vi lyckades med den första anläggningen beslutade Nolato att låta oss leverera även till de övriga nio anläggningarna. Allt som allt skar vi ner deras produktlista av förpackningar till 76 artiklar för alla anläggningar. Vi lyckades också generera en besparing på 10% av deras totala transportkostnad för förpackningar. Detta effektiviserade i sin tur leveransprocessen och vi kunde använda en lastbil för att serva alla tio anläggningar. Vi införde ett cirkelschema för leveranser som sparade både tid och pengar samt minskad miljöpåverkan.

Som ett resultat hanterar vi idag all Nolatos lagerhållning och logistik av förpackningsmaterial. Detta möjliggör ytterligare besparingar, minskade kapitalutlägg, färre leveransförseningar och en mer flytande och pålitlig process. Detta stärker givetvis även vår verksamhet!

Varför är detta viktigt för dig?:

Vi gjorde i princip vad vi alltid gör: använde vår erfarenhet och expertis för att identifiera ett område där det fanns utrymme för förbättringar och tog fram en lösning för att genomföra denna förbättring. Genom att sätta kundens mål först och fokusera på deras behov, i det här fallet förbättrad samverkan och kommunikation, lyckades vi åstadkomma stora besparingar. Detta i sin tur ger oss mer business. Enkelt, eller hur?