Chat with us, powered by LiveChat

Protector Bags

Under ett besök hos en av Volvo Group Trucks Operations underleverantörer upptäckte vi att deras dörrkonsoler hanterades och transporterades på ett ineffektivt sätt. Vi började således kartlägga och analysera processen och dess olika steg vilket sedermera resulterade i den prisbelönta förpackningslösningen Protector bags.

I ett nära samarbete med Volvo Group Trucks Operations och Mondi Trebsen Gmbh har aPak tagit fram den banbrytande förpackningslösningen – Protector Bags. Med lösningen transporterar Volvo och dess underleverantörer dörrkonsoller från Sverige till det belgiska centrallagret i Gent och vidare ut till kunder över hela världen.

Med den ”brevliknande” förpackningslösningen Protector Bags har vi ökat effektiviteten, minskat arbetsbördan och sänkt omkostnaderna för Volvo Group Trucks Operations med mer än 70%. Genom den kraftiga materialreduktionen, den fjärilslätta konstruktionen, halveringen av antalet transporter och genom den nu mera plastfria och till 100% återvinningsbara produkten har Protector Bags också gjort under för miljön.

Att beräkna den totala ”miljöbesparingen” är nästintill omöjligt, men oavsett hur man vänder och vrider på siffrorna blir utfallet otroligt gynnsamt för miljön. På aPak pratar vi sällan om fulländade förpackningslösningar, men när det gäller Protector Bags är vi villiga att göra ett undantag. Under liknande förutsättningar kan vi helt enkelt inte se hur man skulle gå till väga för att göra en grönare lösning i framtiden.

”Under ett rutinbesök såg vi förbättringspotensialen som sedemera resulterade i den prisbelönta förpackningslösningen Protector Bags”

– Magnus Sidling, Global Account Manager på APak

INLEDNING

Materialsvinnet, de tidskrävande momenten, de överflödiga transporterna och den onödigt krångliga hanteringen resulterade i att vi inte kunde slå dövörat till. I förhoppning om att kunna förbättra och effektivisera processen drog vi därför igång projektet som sedermera resulterade i Protector Bags! När aPak drog igång projektet fanns det inte något uppdrag. Vi såg de stora förbättringspotentialen och bad såldes om att få uppdraget på vårt bord. Vi utlovade att den nya lösningen skulle resultera i ökad effektivitet, sänka kostnader, förbättrade arbetsvillkor och framförallt, i en kraftigt förbättrad situation för miljön. Allt detta, utan att göra avkall på leveransernas kvalitet.

Spoiler: De blev inte besvikna!

UTMANINGEN

Under ett besök hos en av Volvo Group Trucks Operations underleverantörer upptäckte vi att deras dörrkonsoler hanterades och transporterades på ett ineffektivt sätt. Vi började således kartlägga och analysera processen och dess olika steg, i en förhoppning om att kunna presentera en effektivare och bättre lösning.

Konsolerna, som produceras hos en underleverantör i Sverige, paketerades i plastpåsar som sedan placerades på en pall med pallkragar. De färdiglastade pallarna transporterades sedan ner till en mellanhand i Belgien där de paketerades om. Konsolerna packades upp och plasten avlägsnades för att sedan lindas in i en ny, 5 mm tjock plastfoam (ca 3 kvm per konsol). I nästa steg byggde montörerna ihop en kraftig wellpapplåda som konsolen sedan placerades i. När ompackningen var färdig lastades wellpapplådorna återigen ner i pallen för att skickas vidare till Volvos reservdelslager i Gent. Nu tog produkterna dock dubbelt så mycket plats, vilket innebar att endast fyra av de tidigare åtta dörrkonsolerna fick plats på en pall.

Från huvudlaget i Gent skickades produkterna sedan vidare ut till kunder över hela världen.

LÖSNINGEN

Med Protector Bags förseglas dörrkonsolerna redan i produktionsanläggningen i Tranås. De skickas sedan direkt från fabriken till huvudlagret i Gent på en pall med pallkragar som nu rymmer åtta enheter. Därifrån skickas de sedan vidare ut till kunder över hela världen. Med den nya lösningen finns det inte längre något behov av ompackning eller ytterligare emballering under resans gång.

MINDRE TID, MER TID TILL ANNAT
Med Protector Bags har vi tagit förpackningsprocessen från minuter till sekunder och allt som krävs för att försluta förpackningen finns redan applicerat på produkten. Dörrkonsolen placeras i ”fickan”, den förmonterade tejpen försluts och produkten är sedan redo att transporteras säkert och tryggt över hela världen. Då lösningen är lika enkel som att försluta ett brev krävs inga instruktioner och det är därav väldigt lite som kan gå fel. Förpackningslösning är enkel att förstå, enkel att hantera och enkel att transportera. Enkel, helt enkelt!

Med hjälp av Protector Bags har ett par artiklar och artikelnummer också försvunnit. Att prata om antalet artiklar och artikelnummer kan låta försumbart, men för ett stort företag som fullständigt badar i dem kan varje minskning göra stor skillnad för såväl inköp som lager.

MINDRE KOSTNADER, MER VINST
Genom att reducera emballageförbrukningen, minska transportkostnaderna och plocka bort den kostsamma mellanhanden som tidigare paketerade om produkterna har vi sänkt omkostnaderna för Volvo Group Trucks Operation med mer än 70%. Lågt räknat…

MINDRE PLAST, MER MILJLÖ
Genom att reducera emballageförbrukningen, minska utsläppen från transporter och genom att plocka bort plasten har vi tagit förpackningslösningen från tråkig miljöbov till återvinningsbar miljökämpe. Att beräkna den totala ”miljöbesparingen” är nästintill omöjligt, men oavsett hur man vänder och vrider på siffrorna blir utfallet otroligt gynnsamt för miljön. På aPak pratar vi sällan om fulländade förpackningslösningar, men när det gäller Protector Bags är vi villiga att göra ett undantag. Under liknande förutsättningar kan vi helt enkelt inte se hur man skulle gå till väga för att göra en grönare lösning i framtiden.

MINDRE SLIT, SAMMA RESULTAT
Då momenten som tidigare belastande personalen har reducerats är processen nu betydligt mindre slitsam. Personalen behöver fortfarande lyfta konsolerna men inte lika många gånger och de behöver framförallt inte längre tråckla med den oföljsamma plastfilmen eller bygga och passa in konsolen i den tunga och otympliga wellpapplådan.

MINDRE ANSVAR, FÖR SLUTKONSUMENTEN
Med Protector Bags går även slutanvändaren vinnande ur projektet då det nu är lättare, både att hantera och återvinna materialet. Att skicka krångligt och skrymmande emballage är lite som att skicka med ett problem ”på köpet”, som slutanvändaren blir direkt ansvarig för. Med Protector Bags minimerar vi det ansvaret och allt slutanvändaren behöver göra är att slänga den tunna påsen, direkt i pappinsamlingen. Simple as that!

Protector Bags – En Världsmästare 

Med Protector Bags har vi vunnit Worldstar, världsmästerskapen i förpackning. Bakom tävlingen och den prestigefyllda utmärkelsen står förpackningsorganisationen World Packaging Organisation (WPO), som årligen utser världens främsta förpackningslösningar.