Chat with us, powered by LiveChat

Har er personal tillgång till rätt emballage och har ni verkligen koll på att det används på rätt sätt? Många företag är rent av usla på att optimera sina försändelser vilket skapar stora problem, inte bara för miljön och förpackningsekonomin utan även för varumärket.

Allt för ofta stöter vi på paket som får oss att fundera på vad det egentligen är vi beställt. Ett överdimensionerat paket bäddar inte bara för sämre packekonomi och större påfrestningar på miljön utan också för en sämre upplevelse för mottagaren. Hanteringen av paketet blir besvärligare, vändorna till återvinningsstationen mer frekventa och känslan av att företaget bakom paketet inte värdesätter miljön allt mer påtaglig i takt med att medvetenheten och engagemanget gällande vår planets välmående ökar.

Vi vill inte hänga ut företaget bakom förpackningen i exemplet nedan, men vad vi kan säga är att den kommer från en marknadsledande aktör inom detaljhandeln. Den överdimensionerade lådan som det lilla batteriet skickades i har plats för minst 80 likadana batterier och är därav ett bra, eller rättare sagt dåligt exempel på en bristfällig förpackningslösning. Med en mindre förpackning hade företaget kunnat reducerat emballage- och fraktkostnaden samtidigt som de hade underlättat för mottagaren och sett till att fler försändelser kunnat skickas med samma transport. En mindre förpackning hade också fått plats i brevlådan vilket då resulterat i att mottagaren sluppit resan till utlämningsstället. Det här exemplet är bara ett i mängden och ni har säkert själva varit med om många liknande. Det finns givetvis inte någon enkel lösning på problemet, men genom att sätta upp ett regelverk för hur mycket ”luft” ett företag får lov att skicka hade problemet kanske kunnat minska. Det finns ett liknande regelverk för konsumentförpackningar så varför skulle inte samma princip kunna appliceras på övrigt emballage?

skicka-luften

Så vad ligger till grund för problemet? Den vanligaste faktorn är att företagen inte har ett tillräckligt brett emballageutbud vilket resulterar i att produkter i flera olika storlekar skickas i ett och samma emballage. Ett annat vanligt problem som vi stöter på är att det avsedda emballaget eller emballeringsprocessen inte används/utförs på rätt sätt. Av vår erfarenhet att döma beror det ofta på att beslutsfattarna i organisationen har en begränsad inblick i hur processerna fungerar i praktiken. Det är därför inte ovanligt att vi hittar uppenbara förbättringspotential även i de fall då ett företag lagt tid och resurser på att ta fram och utveckla effektiva packprocesser och skräddarsytt emballage. Det kan fungera utmärkt på pappret men desto sämre i praktiken. Det kan också vara så att processerna fungerade bra när de implementerades, men att de av olika anledningar slutat vara lika effektiva på grund av att produktutbudet förändrats, personalen bytts ut eller på grund av att andra omständigheter förändrats sedan implementeringen. Det kan självfallet också bero på att utbildningen och kunskapen hos de som packar är bristfällig. Som med mycket annat handlar det om att göra rätt i alla led och om något fallerar, riskerar den felande länken att dra med sig hela kedjan ner i fallet. Det kan därför vara klokt att se över förpackningsprocesserna kontinuerligt. Att hålla packpersonalen utbildad och uppdaterad är viktigt och det skadar inte heller att försöka minska glappet mellan beslutsfattarna och transport- och packpersonalen.

” Om vi minskade luften i förpackningarna med bara 10 procent skulle vi spara in en halv miljon lastpallar varje år.” – DMF

Uttalandet från DMF, Dagligvaruhandelns Miljö Forum handlar förvisso om luften i konsumentförpackningar som vi skrev om i ett tidigare blogginlägg, men ni fattar säkert poängen. Att skicka luft i onödan är dåligt för alla och om ni redan nu vet att ni kan vara lite väl frikostiga med luften är det kanske dags att ta kontakt med en riktigt bra förpackningspartner?