Chat with us, powered by LiveChat

Tar du hand om ditt emballage?

Emballage ska skydda, avvärja och stå emot stora prövningar för att säkerhetsställa att innehållet förblir intakt. Det är själva definitionen av emballage och det är troligtvis därför det är så lätt att glömma bort att även emballage behöver vårdas med kärlek och omtanke.

Om du vill att ditt emballage ska bevara sina goda egenskaper är det viktigt att du hanterar och lagrar det på rätt sätt. Korrekt hantering är särskilt viktig i de fall då emballaget ska förvaras under långa perioder och/eller senare användas i extra påfrestande förpackningsprocesser. När emballage blir liggandes under längre perioder eller förvaras på ett felaktigt sätt kan du gå miste om dess goda egenskaper. Du vet säkert redan hur svag en fuktig wellpapplåda kan vara eller hur dess färg och tryck kan påverkas efter en tid i direkt solljus.

Generellt sätt kan man säga att allt emballage som ska förvaras under en längre period är känsligt för exponering i form av starkt ljus, hög/låga temperaturer och hög luftfuktighet. För att göra det hela lite enklare har vi tagit fram en kort guide. I den kan du läsa mer om hur du på bästa sätt förvarar ditt emballage så att det bibehåller sina goda egenskaper längre.

Läs mer