Vi äro volontärer

Som Göteborgsvän till Göteborgs Stadsmission har aPak länge stöttat verksamheten ekonomiskt. Under 2020 kommer vi att utveckla samarbetet vilket innebär att alla på aPak nu får möjlighet att volontärarbeta till bibehållen lön.

Tillsammans med Stadsmissionen erbjuder vi aktiviteter där personalen på aPak får möjlighet att göra insatser för att minska klyftorna och fattigdomen i vårt samhälle. Under 2020 kommer vi bland annat att ha en klädinsamling samt delta på olika aktiviteter i Stadsmissionens lokaler.

Vår personal får självmant anmäla sig till de olika hjälpinsatserna och på aktiviteterna vi genomfört hittills har engagemanget varit så pass stort att vi fått utgå från ”först till kvarn principen”.